Yayınlar

Kütüphane Programı

Kendi tasarlamış olduğum "Kütüphanem" programı. Evinizde ya da ofisinizdeki kitaplarınızın kaydını tutabileceğiniz Access programı ile hazırladığım basit ama faydalı bir uygulama. Programı kullanabilmeniz için temel düzeyde Access bilmeniz gerekmektedir. Aslında kullanımı çok kolay; formlar kısmından kitaplarınızın kaydını gerçekleştirebilirsiniz. "Alıntı cümleler" form alanından da okuduğunuz kitaplardaki beğendiğiniz bölümleri not edebilir; istediğiniz aman da "rapor al" kısmından çıktısını alabilirsiniz. Programı indirmek için: Yorum kısmına mail adresinizi atabilirsiniz. Ya da mesaj gönderebilirsiniz.  Program hakkında sorunuz olursa yorum bölümüne sorularınızı gönderebilirsiniz.

Türkçe (Dil bilgisi) Terimler Sözlüğü

Resim
Türkçe (Dilbilgisi) Terimler Sözlüğü TÜRKÇE (DİLBİLGİSİ) TERİMLER SÖZLÜĞÜ Ad cümlesi: Yüklemi çekimli bir fiil değil ad veya ad soylu bir kelime olan ve cevher fiili eklerinin geniş zaman, şimdiki zaman ve geçmiş zaman çekimleri ile yargıya bağlanan cümle. Ad çekimi:   Bir adın hâl (durum) ekleriyle girdiği çekim. Ad durum ekleri: Adı başka sözcüklerle ilişkilendiren ekler.”-i”belirtme, “-e” yönelme, “-de”bulunma, “-den”çıkma durum ekidir. Ad eylem:   İsim fiil. Ad kökü:  Bir sözcüğün ad olan ve bölünemeyen anlamlı parçası. Ad soylu sözcük:   Eylem dışındaki mastar eki alamayan sözcükler. Ad tamlaması:   İki adın bir kavramı karşılamak için oluşturduğu öbek. Ad:  Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan kelime türü. Addan türemiş ad:  Ad kökü veya gövdesine addan ad yapan ekler getirilerek yapılmış yeni ad. Addan türemiş eylem:  Ad kökü veya gövdesine addan eylem yapan ekler getirilerek yapılmış eylem. Adıl:  Zamir. Adla